Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website homnaymacgi.com . Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của các bạn thông qua Website. Khi sử dụng Website của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu thêm những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

  1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài quyền kiểm soát, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
  2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm địa chỉ IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Website chúng tôi theo cách hiệu quả nhất. Vì mục đích làm rõ, chúng tôi không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp.
  3. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo pháp luật.
  4. Chúng tôi có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng Website tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.
  5. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn chia sẻ một số thông tin xã hội với các website mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Nếu bạn chia sẻ, thông tin mà bạn tiết lộ có thể được sử dụng bởi các website hoặc ứng dụng của bên thứ ba này – vui lòng đọc các Chính sách quyền riêng tư của họ để biết thêm thông tin.
  6. Chính sách quyền riêng tư sẽ không áp dụng cho các website khác được liên kết từ website này. Để biết thêm thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên từng website được mở ra từ liên kết trong website này – vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của các website đó.
  7. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp “Hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào nhận được từ chúng tôi.
  8. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ dung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản Chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn luôn cập nhật bản mới nhất.

Xin chân thành cảm ơn !